Äänestäminen kuntavaaleissa

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.6.-5.6.2021.

 • Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.
 • Kotikunnaksesi määritellään vaaleissa se kunta, jossa olet ollut kirjoilla 51 päivää ennen varsinaista vaalipäivää.
 • Kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat myös muiden EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa.
 • Äänioikeutettuja ovat myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.
 • Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Paikka ilmoitetaan kortissa, jonka jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja.
 • Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona. Ole yhteydessä kuntasi keskusvaalilautakuntaan.
 • Ota äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus. Paperista ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan. Vaikka ilmoituskortti ei olekaan välttämätön, siitä voi kuitenkin olla hyötyä esimerkiksi äänestäessä ulkomailla ennakkoon. Tällöin ilmoituskortti nopeuttaa äänestystoimitusta.
 • Jos asut pysyvästi  ulkomailla tai oleskelet tilapäisesti ulkomailla koko äänestysajan, voit äänestää myös kirjeitse. Jos haluat äänestää kirjeitse, tilaa kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseen.

Darin-/farsinkieliset ohjeet äänestää löydät täältä.

Somalinkieliset ohjeet äänestää löydät täältä.

Venäjänkieliset ohjeet äänestää löydät täältä.

Kuntavaalien tärkeät päivämäärät

 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • vaalipäivä: 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021 alkaen.