Mikä on SDP:n Esy?

Esy eli Espoon Sosialidemokraattinen yhdistys on yksi Espoon Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön yhdistyksistä. Yhdistyksemme kattaa maantieteellisesti koko Espoon, joten meillä on jäseniä etelästä pohjoiseen. Olemme pieni, mutta pippurinen yhdistys, jossa jäsenten osallisuus on kaiken toiminnan ydin.

Esyn tarkoituksena on edistää kansalaisten järjestäytymistä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen johtamaan toimintaan tavoitteena rakentaa sosialismin arvoille – vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle – rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita. Esy on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvun yhteisönä. Puolueosasto kuuluu Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen.

Valta puolueosastossa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueosasto toimii näihin sääntöihin ja puolueen sääntöihin sekä puolueen hyväksymiin menettelytapoja koskeviin päätöksiin nojautuen puolueen periaateohjelmassa ja tavoiteohjelmissa esitettyjen päämäärien toteuttamiseksi.