303 Johan Enkenberg

Ikä: 41
Numero: 303
Kaupunginosa: Olari

Haen nyt ensimmäistä kertaa Espoon valtuustoon. Olen työskennellyt viimeiset 9 -vuotta päihde- ja mielenterveyspalvelujen parissa. Opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi. Ehdokkuudella voin vaikuttaa kunnan palveluiden parantamiseen.

Minulle tärkeää

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten/ihmisten tunnistaminen ja tukeminen

Syrjäytymisessä on usein kyse usean hyvinvoinnille merkityksellisen tekijän puutteesta.Keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Köyhyyttä on vähennettävä ja toisaalta ennaltaehkäistävä edistämällä työllisyyttä, parantamalla sosiaaliturvaa ja julkisia palveluita sekä laskemalla kustannuksia erityisesti asumisessa. Haluan olla mukana kehtittämässä Espoossa näitä palveluita toimivammiksi.

Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut

Alkoholi on huomattava sosiaalisten ongelmien ja terveysongelmien syy. Alkoholin kulutuksen kasvu lisää haittoja myös käyttäjän läheisille ja perheenjäsenille ja erityisesti alkoholin haitat näkyvät suoraan ja välillisesti lasten hyvinvoinnissa. Haluan olla lisäämässä Espoossa näihin palveluihin enemmän ennaltaehkäisevää työtä.

Koulutus

Jokaisella tulee olla oikeus hyvään koulutukseen omien kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Eriarvoistava ja vain huippuihin panostava koulutuspolitiikka on paitsi epäoikeudenmukaista myös tehotonta. Koulujen oppimistulosten alueellisia eroja on kavennettava. Työssä oleville on luotava mahdollisuus jatkuvaan osaamisensa päivittämiseen sekä työuran aikana tapahtuvaan uuden ammatin oppimiseen.