383 Katja Saarinen

Ikä: 41
Numero: 383
Kaupunginosa: Saunalahti

Olen Katja Saarinen, 41 vuotta. Olen nelinkertainen paralympia-alppihiihtäjä ja nykyään toimin kehittämispäällikkönä Suomen Paralympiakomiteassa. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, luokanopettajan koulutuslinjalta. Paralympiaurheilu on minun intohimoni. Se on osa minua. Kilpaurheilu ei kuitenkaan koskaan ole ollut minulle vain henkilökohtainen unelma, vaan olen nähnyt sen paikkana ottaa vastuuta ja vaikuttaa. Paralympiaurheilijan identiteetti on opettanut minut sopeutumaan muutokseen ja suuntaamaan energia siihen, miten isojenkin muutosten jälkeen ponnistetaan eteenpäin positiivisilla tavoitteilla. Yhdenvertaisuuden edistäminen on arvomaailmani kärjessä. Aiemmin olen tehnyt töitä sen eteen liikunnan ja urheilun verkostoissa. Sosialidemokraatteihin liittyminen antoi minulle mahdollisuuden asettua ensimmäistä kertaa ehdolle kuntavaaleissa ja jatkaa vaikuttamistyötä myös urheilukenttien ulkopuolella. Tässä työssä haluan olla hyvä!

Minulle tärkeää

Minä haluan sinun onnistuvan

Menestystä voi olla mahdoton saavuttaa, jos haasteet on kohdattava yksin. Uskaltaakseen lähteä pois omalta mukavuusalueelta täytyy turvaverkon ympärillä olla tukeva. Kun kokee olevansa arvostettu, eivät kompuroinnitkaan tunnu epäonnistumisilta, vaan ne voi hyväksyä osaksi kehittymisprosessia. Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa sitä, että espoolaisten erilaisuus koetaan kaupungin vahvuutena menestyä. Espoossa jokaisen tulisi saada tavoitella omia unelmiaan.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa tekoja

Kuusivuotiaana minusta tuli erityistä tukea tarvitseva espoolainen. Olen ollut pitkäaikaissairas lapsi, proteesilla kävelevä kuntoutuja, lähikouluun integroitu oppilas ja vammaishuippu-urheilijaksi tavoitteellisesti kehittynyt erityisliikunnan harrastaja. Haastavista lähtökohdista huolimatta Espoo tarjosi minulle ympäristön, joka sai minut uskomaan, että mikä tahansa on mahdollista. Tyttö sinä olet tähti -efekti ei toteudu, jos jokaisen yksilön polulle ei rakenneta tarvittavia tukitoimenpiteitä.

Esteetön Espoo

Esteettömyyttä pidetään edelleen kalliina ja sen nähdään palvelevan vain pieniä vähemmistöryhmiä. Kustannukset nousevat korkeiksi kuitenkin vain siinä tapauksessa, jos saavutettavuutta ei oteta huomioon jo suunnitteluvaiheessa, vaan tehtyjä virheitä korjataan jälkikäteen. Esteetön Espoo tarkoittaa kaupunkia, jossa kaikkien espoolaisten on helppo liikkua ja toimia. Esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittäminen ei ole vain vammaisten etujen ajamista, vaan osa koko Espoon menestyksen rakentamista.